Polityka prywatności

Mając na uwadze troskę i poszanowanie prywatności Klientów Sklepu internetowego www.Otulove.com (dalej zwanego Sklepem internetowym) firma Fiber, do której należy sklep, dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Fiber zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Ochrona prywatności (danych osobowych) (RODO)

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych zawartych w bazie sklepu internetowego OTULOVE dostępnego pod adresem otulove.com jest

FIBER Spółka Cywilna
Karina Krzymińska, Barbara Krzymińska
Bachorzyn 49,98-113 Buczek
Tel. 727 45 08 05
REGON 100488760
NIP 7282685106 .

Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres Otulove.com@gmail.com . Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi powyżej.

Po co przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy i profilujemy je w celach opisanych w regulaminie OTULOVE i polityce prywatności, zgodnie z treścią udzielonych zgód i między innymi po to aby:

dopasować treści stron w tym tematykę przesyłanych Ci ofert do Twoich zainteresowań,
optymalizować nasze usługi i sprawić, że skierowane do Ciebie oferty będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
dostarczać Ci tylko takie reklamy jakie będą dopasowane do twoich oczekiwań,
W każdej chwili możesz wysyłać swój sprzeciw wobec profilowania na adres: Otulove.com@gmail.com

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, w tym informacje na temat tego co Cię interesuje, co lubisz kupować i pozostałe informacje, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z witryny sklepu internetowego OTULOVE, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są wysyłane przez nasze strony internetowe w celu obsługi witryny i podczas procesu zakupowego.

Twoje dane są u nas bezpieczne:
W trosce o ich bezpieczeństwo opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają uniemożliwić udostępnienie danych osobowych Użytkowników osobom nieupoważnionym. Twoje Dane są przetwarzane na podstawie udzielonej nam dobrowolnej zgody oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane, chyba że zmienisz zdanie wcześniej.

Pamiętaj masz prawo dostępu do swoich danych!
Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych. Logując się na swoje konto w sklepie internetowym OTULOVE możesz je poprawiać, zmieniać, modyfikować, wnioskować o ich przeniesienie, ograniczenie przetwarzania i wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także żądać ich usunięcia. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Szczegóły postępowania z danymi i informację jak zakomunikować nam swoją wolę co do postępowania z Twoimi danymi odnajdziesz w polityce prywatności.

Zawsze masz też prawo wysłania pisma do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu możemy przekazać Twoje dane?
Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę, w takim przypadku, będziemy przekazywać Twoje dane jedynie Zaufanym Partnerom – podmiotom współpracującym z OTULOVE, w szczególności w zakresie działalności marketingowej jak również dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym usługi hostingu, firmom kurierskim, podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych itp. na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Możemy je także przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Gdzie znajdę więcej informacji na temat zmian? Więcej informacji znajdziesz pod linkiem polityka prywatności. W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: Otulove.com@gmail.com

Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Zmiany wejdą w życie z dniem 25.05.2018 r.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat zmian?
W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: Otulove.com@gmail.com

polski
W czym możemy pomóc?