REGULAMIN

§1
Ceny

 1. Ceny są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Sklep dysponuje cennikiem w funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich i euro. Możliwe jest podanie ceny w innych walutach po indywidualnej konsultacji ze Sklepem.
 3. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy.

§2
Składanie zamówienia

 1. Zamówienie można składać poprzez sklep internetowy lub droga mailową Otulove.com@gmail.com.
 2. Sklep internetowy działa 24/7 przez cały rok.
 3. Zamówienia dotyczą produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub produktów gotowych które zostały już wykonane.
 4. Składanie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego zamówienia na stronie internetowej.
 5. Złozenie zamówienia poprzez email powinno zawierać wszystkie elementy które są na stronie Sklepu a w szczególności
  1. dane kontaktowe
  2. wybór dostawcy
  3. walutę płatności
  4. formę płatności
  5. wybór towaru z podanymi wymiarami i kolorem
 6. Klient na każdym etapie realizacji zamówienia może zadawać pytania.
 7. W momencie składania zamówienia klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu.
 8. W przypadku gdy zamówienie nie jest kompletne Sklep skontaktuje się z klientem w celu uzupełnienia danych
 9. Złozenie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości.

§4
Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty za towar.
 2. Czas realizacji zamówienia na produkty wykonywane na indywidualne zamówienie trwa od 10 do 14 dni.
 3. Czas realizacji zamówienia na pozostałe produkty trwa do 3 dni.
 4. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji o czym niezwłocznie powiadomi Klienta przedstawiając przyczyny takiej sytuacji.

§5
Sposób i czas dostawy

 1. Dostawy paczek na terenie Polski odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłki kurierskie na terenie Polski są realizowane do 3 dni roboczych.
 2. Dostawy paczek na terenie państw Unii Europejskiej odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłki kurierskie na terenie UE są realizowane do 5 dni roboczych.
 3. Dostawy do innych państw odbywają się za pośrednictwem Poczty Polskiej jako paczka pocztowa lub Kurier EMS. Czas przesyłki kurierskiej do innych państw jest ustalana indywidualnie zgodnie z terminami podanymi przez Poczte Polska.

§6
Koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy.
 2. Koszty dostawy uzależnione są od wagi i miejsca docelowego.
 3. Koszty dostawy ustalane są podczas finalizacji zamówienia.
 4. Koszty dostawy zgodne sa z cennikiem DPD i Poczty Polskiej.

§7
Formy płatności

 1. Płatności za zamówienie można dokonać za pośrednictwem przelewu na konto bankowe lub usługi PayU .
 2. Sklep wystawia dowód zakupu(paragon).
 3. Sklep wystawia fakturę na zakup towaru która jest wysyłana wraz z zakupionym towarem lub w formie elektronicznej.
 4. O wyborze dowodu zakupu decyduje klient w momencie składania zamówienia.

§8
Zwroty

 1. Nie można zwrócić towaru który był wykonany na indywidualne zamówienie.
 2. Zwrot towaru jest jedynie możliwy w przypadku produktów gotowych.
 3. Zwrot towaru jest możliwy w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. W przypadku zwrócenia części zakupów przy których klient nabył dogodność darmowej przesyłki zwrócona kwota będzie potrącona o koszt wysyłki.

§9
Reklamacje

 1. Jeżeli nie zgadza się rodzaj produktu, rozmiar można złożyć reklamacje.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru i reklamacji.
 4. Reklamacja jest realizowana poprzez sklep Otulove.com –formularz reklamacji lub poprzez mail Otulove.com@gmail.com
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki i przesłaniu go na nasz adres.

§10
Polityka prywatności

 1. Właścicielem sklepu internetowego Otulove.com jest firma Fiber Spółka Cywilna z siedzibą Bachorzyn 49, 98-113 Buczek, tel.727 45 08 05, REGON 100488760,  NIP 7282685106
 2. Firma Fiber dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych.
 3. Fiber zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§11
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
polski
W czym możemy pomóc?